Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012

Fafo-rapport 2012:59
ISBN 978-82-7422-958-7 (papirutgave)
ISBN 978-82-7422-959-4 (nettutgave)
ISSN 0801-6143

2012, 130 s kr. 280,- Ordrenr: 20286

Nettutgave

(pdf 832kb)

I 2011 og 2012 ble det innført flere virkemidler for å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Deler av renholdsoverenskomsten er blitt allmenngjort, og det er innført en offentlig godkjenningsordning – med blant annet id-kort for arbeidstakerne. Videre har man fått en ordning med regionale verneombud. Partene har stor tro på at disse virkemidlene i kombinasjon skal gjøre det svært mye vanskeligere å være useriøs aktør i bransjen. For å kunne vise en mulig endring, ønsket Direktoratet for arbeidstilsynet å få gjennomført en «nullpunktundersøkelse». Denne rapporten er et resultat av dette ønsket.

280,00 kr

280,00 kr

Ordrenummer:

20286