Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV

Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2015:33

Nettutgave

Forskningstema: Tjenester og tjenesteutvikling, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Modell for brukermedvirkning i NAV - pilotprosjekt

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Brukermedvirkning er et viktig tema både for brukerorganisasjonene og NAV. Dette er utgangspunktet for at Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) tok initiativ til prosjektet «Modell for brukermedvirkning i NAV – evaluering og videreutvikling», finansiert av FARVE - forsøksmidler arbeid og velferd. Fafo har sett på hvordan brukerutvalgene i NAV er sammensatt og hvordan de arbeider, og foreslår endringer og tiltak for videreutvikling. Forskerne finner både god praksis og et betydelig forbedringspotensial hvis brukerutvalgene skal fungere etter intensjonen.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20438