Fafo-rapporter

Rapportsøk

Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner

Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen

Fafo-rapport 2013:07

Nettutgave

Forskningstema: Seniorpolitikk, Inkluderende arbeidsliv

Prosjekt: Livsfasepolitikk - økt bruk av eldre arbeidstakere

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen

Mange kommuner ønsker å legge til rette for at eldre arbeidstakere skal stå lenger i arbeid. For å oppnå dette, etablerer de en spesiell satsing – en seniorpolitikk. Det innebærer gjerne at arbeidsgiver tilbyr ulike tiltak, som for eksempel redusert arbeidstid med lønnskompensasjon, eller økt lønn. Denne rapporten tar for seg seks kommuner som for en del år siden iverksatte en seniorpolitikk. Hvordan har det gått med seniorpolitikken i disse kommunene? Har den bestått over tid eller er den endret – og i så fall hvorfor? Og, ikke minst: Har kommunene oppnådd målene de satte?

Den første rapporten kom i 2007: Hanne Bogen og Tove Midtsundstad, Noen år til? Erfaringer med seniorpolitikk i seks kommuner. Fafo-rapport 2007:28

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20297