Fafo-rapporter

Rapportsøk

Vil tiltakene virke?
Status i renholdsbransjen 2012

Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2012:59

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Anne Mette Ødegård, Sissel C. Trygstad, Mona Bråten, Kristine Nergaard

I 2011 og 2012 ble det innført flere virkemidler for å bidra til økt seriøsitet i renholdsbransjen. Deler av renholdsoverenskomsten er blitt allmenngjort, og det er innført en offentlig godkjenningsordning – med blant annet id-kort for arbeidstakerne. Videre har man fått en ordning med regionale verneombud. Partene har stor tro på at disse virkemidlene i kombinasjon skal gjøre det svært mye vanskeligere å være useriøs aktør i bransjen. For å kunne vise en mulig endring, ønsket Direktoratet for arbeidstilsynet å få gjennomført en «nullpunktundersøkelse». Denne rapporten er et resultat av dette ønsket.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20286