Fafo-rapporter

Rapportsøk

Ufrivillig deltid, bemanningsstrategier og deltidsstillinger i varehandel

Kristine Nergaard

Fafo-rapport 2012:41

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard

Tema for denne rapporten er ufrivillig deltid innen varehandelen og hvilke tiltak som kan bidra til at arbeidstakere som ønsker større stillinger, kan oppnå dette. Blant de tema som diskuteres, er:
• Hvilken rolle spiller deltidsstillinger i bransjens bemanningsstrategier?
• Er enkelte typer vakter spesielt vanskelige å fylle?
• Ønsker ansatte annen arbeidstid enn den de har i dag, og hvor lett eller vanskelig er det
å oppfylle ønsker om større stillinger?
• Hvilke forhold kan gjøre det mulig å tilby større stillinger?
Vi setter også søkelys på partssamarbeidet og spør om ufrivillig deltid, fortrinnsrett for deltidsansatte og arbeidsplaner er tema som diskuteres mellom tillitsvalgte og ledelse innen varehandelen. Rapporten er basert på en spørreundersøkelse blant ledere og tillitsvalgte i bransjen, og den er finansiert av Fellestiltakene LO-VIRKE. Spørreundersøkelsen er første del av et samarbeidprosjekt mellom Handel og Kontor i Norge (HK) og Hovedorganisasjonen Virke omkring ufrivillig deltid innen varehandelen.

Utgitt: 2012 Id-nr.: 20268