Skip to main content
  • Fafo-rapport 2011:18
  • Sissel C. Trygstad, Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Øyvind M. Berge, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård

Til renholdets pris

  • Fafo-rapport 2011:18
 
Når renhold topper nyhetene er det sjelden godt nytt. Vi leser om arbeidstakere som jobber lange dager eller netter, som mottar en lønn som ligger langt under hva vi anser som akseptabelt, og som tidvis også jobber uten kontrakt. Det handler i tillegg om skatteunndragelse og hvitvasking av penger. Men renholdsbransjen har også en annen side. Det er virksomheter som daglig forsøker å holde seg innenfor lovverket, som har tegnet tariffavtale og som byr ansatte anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Problemet er imidlertid at de seriøse presses av de useriøse. Denne rapporten handler om forholdene i renholdsbransjen slik de framstår i 2011.
  • Publisert: 13. februar 2011
  • Ordrenr. 20209
  • ISBN
    ISBN 978-82-7422-813-9 (papirutgave)ISBN 978-82-7422-814-6 (nettutgave)ISSN 0801-6143