Fafo-rapporter

Rapportsøk

Allmenngjøring i EU og Norge

Torgeir Aarvaag Stokke (red.)

Fafo-rapport 2010:14

Nettutgave

Forskningstema: Organisering og tariffavtaler

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Åsmund Arup Seip

Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer en prosess hvor dekningen av tariffavtalene utvides ut over det opprinnelige partsforholdet. Utvidelsen skjer først og fremst til uorganiserte arbeidsgivere og deres arbeidstakere, og ved lov eller med støtte i lov.

I denne artikkelsamlingen ser vi på ulike allmenngjøringsordninger i EU og Norge. De store linjene dekkes i en oversiktsartikkel, mens forholdene i Finland og Tyskland behandles hver for seg. Norske erfaringer med allmenngjøring sammenfattes også, og det gjøres beregninger av hvor mange norske arbeidstakere som lønnes under tariffavtalenes minstelønnssatser.

Utgitt: 2010 Id-nr.: 20158