Fafo-rapporter

Rapportsøk

Konkurranseutsatt kompetanse
Om NAVs arbeid med AMO-kurs for minoritetsspråklige

Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy

Fafo-rapport 2013:26

Nettutgave

Forskningstema: Offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy

Denne rapporten tar for seg NAVs AMO-kurs for minoritetsspråklige arbeidsledige. To problemstillinger er sentrale: Hvordan jobber NAV for å sikre kvaliteten på kursene, og hvordan sørger de for at deltakerne formidles til rett kurs? For å belyse dette har vi intervjuet ansatte i tiltaksenhetene, på lokale NAV-kontorer og hos kursleverandørene. Vi har også gjennomgått dokumenter fra kursinnkjøpene.

Utgitt: 2013 Id-nr.: 20316