Skip to main content
  • Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald

Den nordiske modellen mot 2030. Et nytt kapittel?

NordMod2030. Sluttrapport

  • Fafo-rapport 2014:46
  • Fafo-rapport 2014:46

Landene i Norden har klare likhetstrekk. Med sine små åpne økonomier, velutviklede velferdsstater og organiserte arbeidsliv, har de gitt opphav til begrepet «den nordiske modellen». NordMod2030 er et nordisk forskningsprosjekt som analyserer utviklingen de siste 25 årene og belyser hvilke utfordringer de nordiske landene står overfor i årene fram mot 2030. Denne sluttrapporten sammenfatter innsikter og resultater fra prosjektets 17 delrapporter. Hensikten er å legge et kunnskapsgrunnlag for debattene om hvordan de nordiske modellenes kan videreutvikles og fornyes. Prosjektets oppdragsgiver er SAMAK i samarbeid med FEPS.

  • Publisert: 30. desember 2014
  • Ordrenr. 20393