Fafo-rapporter

Rapportsøk

Arbeidsmiljø i norske sykehus 2014

Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2015:17

Nettutgave

Forskningstema: Lønns- og arbeidsvilkår

Prosjekt: Arbeidsmiljøstandard og arbeidsmiljø i norske sykehus

Forskere på Fafo: Sissel C. Trygstad, Rolf K. Andersen

Hvordan er arbeidsmiljøet i norske sykehus? Vi er særlig opptatt av omstillinger, arbeidstidsordninger, ansettelsesformer og kompetansebehov. Vi undersøker hvordan ledere, tillitsvalgte og verneombud vurderer disse områdene, og om de samarbeider om utfordringer de står overfor. Studien bygger på undersøkelser gjennomført våren og høsten 2014, og den viser at særlig ledere og tillitsvalgte vurderer ulike spørsmål forskjellig. Undersøkelsen er finansiert av Arbeidstilsynet.

Utgitt: 2015 Id-nr.: 20422

Vedlegg 1 Spørreskjema

Vedlegg 2 Intervjuguide