Ledige stillinger

Jobbe på Fafo

Fafo søker samfunnsforskere som vil utgjøre en forskjell! 

Fafo søker etter forskere med interesse for forskning om

  • velferdstjenester,
  • studier av sosial ulikhet, levekår og situasjonen for særlig utsatte grupper i det norske velferdssamfunnet,
  • migrasjon og integrering,
  • kompetanse, herunder fag- og yrkesopplæring og livslang læring
  • arbeidsliv

Vi ser etter forskere med spisskompetanse på registerdata, kvantitativ eller kvalitativ metodekompetanse. Erfaring med prosjektarbeid og oppdragsforskning tillegges vekt.

Det er et krav at du behersker norsk og engelsk godt, både skriftlig og muntlig. 

Vi søker primært forskere med doktorgrad. 

Vi ser etter fagpersoner som både har relevant faglig kompetanse og interesse for hvordan forskning kan bidra til bedre politikkutforming. Vi tilbyr et spennende og utadrettet forskningsmiljø med et bredt arbeidsfelt med gode mulighet for faglig utvikling og spesialisering. 

Fafo driver anvendt samfunnsforskning. Arbeid hos oss gir gode muligheter for å bidra aktivt i norske og internasjonale fagmiljøer.

Dersom du har spørsmål om stillingene, ta kontakt med forskningsleder Terje Olsen, terje.olsen(at)fafo.no, tlf. 91103953 (velferd), forskningsleder Kristin Alsos, kal(at)fafo.no, tlf. 97537703 (arbeidsliv) eller forskningsleder Anna Hagen Tønder, anna.hagen.tonder(at)fafo.no, tlf. 99698644 (migrasjon). 

Søknad med cv sendes på e-post til: innen 10. juni.


 

Erfarne forskere - åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.


Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.

Skriv ut: