Ledige stillinger

Jobbe på Fafo

Skriv ut:

Fafo søker ledere

Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. Vi forsker på arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt. 

Forskningsleder til Fafos migrasjons- og kompetanseforskning

Fafo søker en aktiv og engasjert forskningsleder til fagfeltet migrasjons- og kompetanseforskning. Forskningsgruppa teller i dag 14 forskere som jobber med temaer som arbeidslivsintegrering, religiøst og kulturelt mangfold, migrasjon, barn av innvandrere, offentlig integreringspolitikk og integreringstiltak, skoleutvikling og elevers læring, gjennomføring og frafall.

Forskningslederen vil få ansvaret for å lede, videreutvikle og drifte fagområdet, samt lede, videreutvikle og styrke avdelingens forskere, prosjekter og publiseringer.

Vi ser etter deg som har samfunnsvitenskapelig bakgrunn, bred forskningserfaring, samt erfaring med prosjektinnhenting, prosjektutvikling og faglig kvalitetssikring. Stillingen omfatter 50 prosent ledelse og 50 prosent egen forskningstid.

Du må ha utdanning på universitet- eller høgskolenivå, fortrinnsvis med doktorgrad innen samfunnsfag. Lang og relevant erfaring kan i særlige tilfeller kompensere for kravet om doktorgrad.

Du har et godt fagnettverk, sterke formidlingsevner og er motivert for å kombinere eget forskningsarbeid med personalledelse av dyktige og engasjerte forskere.

Samarbeid er viktig for Fafo, og du må ha gode samarbeidsevner og lederferdigheter. Ledererfaring fra et oppdragsforskningsmiljø er en fordel.

Som forskningsleder får du muligheter og handlingsrom til å styrke et av Fafo satsningsområder; et fagområde som vies mye oppmerksomhet i samfunnsdebatten. Du må kunne gi retning og engasjere de ansatte. Dette krever et strategisk blikk og evne til å tenke nytt innen migrasjons- og kompetanseforskningen.

Forskningssjef

Fafo søker en aktiv og engasjert forskningssjef som sammen med instituttets medarbeidere kan styrke og videreutvikle instituttets ledende stilling innenfor arbeidslivs- og velferdsforskningen.

Du må ha doktorgrad innenfor et av instituttets forskningstemaer, gode formidlings- og samarbeidsevner, samt bred erfaring med forskningsledelse, fortrinnsvis fra et oppdragsforskningsinstitutt.

Forskningssjefen har et overordnet ansvar for instituttets faglige profil og utvikling. Stillingen innebærer å ha en nøkkelrolle i å drive fram strategiske og tverrgående prosjekter, videreutvikle nasjonale og internasjonale institusjonsnettverk og bidra til kompetanseheving, oppfølging av doktorgradskandidater og kvalitetssikring.

For begge stillingene må den som tilsettes beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk.

---

Begge stillingene rapporterer til daglig leder og inngår i Fafos ledergruppe.

For opplysninger om stillingene, kontakt daglig leder Tone Fløtten på telefon 41695724.

Søknad med CV sendes innen 5. oktober. Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt.

Det er viktig for Fafo at vår stab gjenspeiler befolkningen og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi er en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

------

Erfarne forskere - åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.