Ledige stillinger

Jobbe på Fafo

Ingen ledige stillinger for øyeblikket


Erfarne forskere - åpen søknad

Er du forsker med doktorgrad og/eller tilsvarende dokumentert erfaring fra oppdragsforskning innen Fafos forskningsområder og har lyst til å bidra til å videreutvikle Fafo, er du velkommen til å sende en åpen jobbsøknad til Fafo.

Fafo legger stor vekt på anvendt forskning og evne til samarbeid. Skriftlig og muntlig formuleringsevne er av stor viktighet.

Send en e-post med en kort presentasjon med CV til  og vi vil ta kontakt.


Fafos studentprogram

Fafo tar nå imot søknader fra masterstudenter til vårt studentprogram for 2022.

For å få plass på Fafo, må masteroppgaven din være tematisk relevant for et av våre sentrale forskningstema. Nedenfor finner du linker til forskningsprosjekter og temaer som er aktuelle akkurat nå.

Fafo-tilknytningen bør være i det andre året av masteren din. Les mer


Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold

Fafo-stipend til masteroppgaver om kollektive partsforhold
Fafos stipendordning har som formål å motivere studenter til å skrive masteroppgaver innen temaet kollektive partsforhold. Vi deler ut 1-3 stipender per år til studenter som skriver oppgave innen relevante tema.

Stipendene er på kr 30 000 for lange oppgaver (60 studiepoeng) og kr 20 000 for korte oppgaver (30 studiepoeng). Stipendet utbetales når oppgaven er innlevert og godkjent. Les mer.

Skriv ut: