Skip to main content
Kontakt oss

Adresser og sentralbord

eksterior host L

 

Besøksadresse           

 

Postadresse

 Borggata 2B  Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
 Grønland, Oslo  Borggata 2B, Postboks 2947, Tøyen
   0608 Oslo

 

 

 

 

 


Sentralbord
: Tlf: 22 08 86 00 Generelle henvendelser:


Presse

Se fafos presserom for siste pressemeldinger, mediebank, pressekontakter m.m.

Sosiale medier 

 facebook iconFacebook

 twitter iconTwitter

  youtube icon2Youtube

 linkedin icon logo vectorLinkedInPublikasjoner

Gå til våre publikasjonssider for å søke deg frem til Fafo-rapporter, forskernes vitenskaplige artikler eller andre publikasjoner

Arrangementer

våre arrangementssider finner du kommende og tidligere arrangementer.
Du finner også opptak av våre arrangementer under menyvalget "Fafo-tv"

Besøke Fafo?

Gå til våre sider for besøkende. Der finner du informasjon om kollektivtransport, parkering, kart osv.

Bank og betalingsinformasjon

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning: Bankkonto: 9001.08.33573

IBAN = NO73 90010833573
BIC SWIFT kode = LABANOKK

Bankkontoens navn: Fafo AVF as
Bankens navn: Sparebank 1, Hammersborggt 1, OSLO

Organisasjonsnummer

Forskningsstiftelsen Fafo: : 969 990 695

Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning: Org.nr: 986 343 113