Faglige fora  • Arbeidslivet.noArbeidslivet.no
  • Arbeidslivet.no er en nettbasert kunnskapsportal om arbeidslivet.

   Arbeidslivet.no formidler forskning og bakgrunn om arbeidsliv, samfunn og velferd. Portalen eies og administreres av Forskningsstiftelsen Fafo.

  • Fafo Østforum
  • Fafo Østforum er en forskningsstøttet møteplass med oppdatert kunnskap om arbeidsinnvandring. Hovedaktiviteter er nyhetstjeneste og seminarer. Østforum har i dag 24 deltakere. Interesserte kan kontakte Fafo Østforums prosjektleder Anne Mette Ødegård.

  • Lønnsoppgjøret.no
  • Lonnsoppgjor.no drives av Forskningsstiftelsen Fafo og er en del av aktivitetene i et forsknings- og utredningsavtale om det kollektive arbeidslivet som Fafo utfører på oppdrag av Arbeids- og sosialdepartementet. Formålet med nettsiden er bidra til økt kunnskap om de sentrale lønnsforhandlingene. Prosjektleder er Kristine Nergaard.

  • Pensjonsforum
  • Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.