Skip to main content

Nyhet

Nominert til «Årets tidsskriftartikkel» i Universitetsforlaget

Fafos Maria Gussgard Volckmar-Eeg er, sammen med Professor ved Universitetet i Stavanger, Anders Vassenden, nominert av Tidsskrift for samfunnsforskning til Universitetsforlagets hederspris Årets tidsskriftartikkel. De er nominert for artikkelen «Et flipperspill i velferdsstaten: Innlåsing av innvandrere med «språkutfordringer» i NAV». 

Hvert år gjør tidsskriftredaksjoner og forfattere en formidabel innsats for at lesere i Norden og resten av verden skal få tilgang til ny og godt formidlet kunnskap. For å gjøre ære på dette arbeidet deler Universitetsforlaget hvert år ut hedersprisen «Årets tidsskriftartikkel».

Utvelgelseskriteriene er at artikkelen skal være faglig interessant og godt formidlet, og noe redaksjonen er ekstra stolt av å ha publisert. Det er redaktørene i hvert enkelt tidsskrift som nominerer artiklene. En uavhengig jury bestående av noen av de fremste på sine fagfelt i Norden, utpekt av Universitetsforlaget, vurderer de foreslåtte kandidatene og kårer vinneren. Forfatteren av vinnerartikkelen mottar 25 000 kroner.

Artikkelen Maria og Anders er nominert for tar for seg innvandrerbrukere som «låses» inne i NAV-systemet som varig avhengige av økonomisk sosialhjelp. Slike innlåsingsmekanismer beskrives ofte som resultatet av at brukere blir «kasteballer» mellom tjenester og ikke får den hjelpen de har behov for. I artikkelen utforsker vi slike innlåsingsmekanismer og belyser hvordan veiledernes forståelse og bruk av kategorien «språk» bidrar til å diskvalifisere (innvandrer)brukere fra en rekke aktuelle tjenester og ytelser og «låse» dem inne i NAV-systemet.

Artikkelen er åpent tilgjengelig og kan leses i sin helhet på Idunn.no.

  • Publisert: 07. mars 2023