Skip to main content

Nyhet

Ny bok inviterer til boligsosial debatt

Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen har skrevet to av kapitlene og er medforforfatter for innledningskapittelet i en ny bok om boligsosialt arbeid. Boka ser på utfordringer som preger feltet, hva som er sentrale tema for forskning, politikk og boligsosial praksis, og inviterer til faglig forankret refleksjon og diskusjon.

  • Publisert: 27. januar 2021