Skip to main content

Nyhet

Ny bok inviterer til boligsosial debatt

Nyheter | 27. januar 2021 | Alf Tore Bergsli

Fafo-forsker Inger Lise Skog Hansen har skrevet to av kapitlene og er medforforfatter for innledningskapittelet i en ny bok om boligsosialt arbeid. Boka ser på utfordringer som preger feltet, hva som er sentrale tema for forskning, politikk og boligsosial praksis, og inviterer til faglig forankret refleksjon og diskusjon.

Publisert: 27. januar 2021