Skip to main content

Nyhet

Ny rapport evaluerer ordning for å ruste opp arbeidstakeres kompetanse

Treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling skal sikre påfyll av kompetanse til ansatte i utsatte bransjer. Dette for bedre å mestre omstilling og å kunne bli stående lenger i arbeid. Fafo evaluerer i denne rapporten fem av åtte bransjeprogram: kommunal helse og omsorg, industri- og byggenæringen, reiseliv, detalj- og faghandel og elektro-, automasjon-, fornybar- og kraftnæringen. Evalueringen tyder på at utdanningsprogrammene har møtt behovene i bransjene. Programmene har vært populære og nådd deltakere med lav formell kompetanse som ellers kanskje aldri ville tatt etter- og videreutdanning.
  • Publisert: 11. mars 2022