Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Fagarbeideres bidrag til innovasjon i norsk arbeidsliv

Fagarbeidere spiller en viktig – men ofte undervurdert – rolle for bedriftenes søken etter forbedringer og innovasjon. I et prosjekt finansiert av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak har vi gjennomført casestudier i åtte norske bedrifter som til sammen viser bredden i de ulike måtene som fagarbeidere bidrar til forbedring og innovasjon på.
  • Publisert: 19. oktober 2021