Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Kompetanse for inkluderende barnehage- og skolemiljø

Denne rapporten ser på oppvekst- og læringsmiljøer i barnehager og skoler. Utdanningsdirektoratets kompetansepakke, Inkluderende barnehage- og skolemiljø, blir evaluert. Analysene viser at deltakerne opplever at tilbudene holder høy kvalitet og er nyttige i egen hverdag, og videre at deltakelsen har resultert i endret praksis. Videre pekes det på verdien av lokalt eierskap til kompetanseutviklingen. Rapporten inneholder analyse av tre nasjonale ordninger som skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Forfattere er Mathilde Bjørnset, Beret Bråten, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad

  • Publisert: 03. desember 2020