Mathilde Bjørnset
Mathilde Bjørnset

Forsker (Permisjon)

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema Inkluderende arbeidsliv | Integreringstiltak for innvandrere | Frafall fra utdanning
+47 99408084
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:31
Mathilde Bjørnset og Marianne Takvam Kindt
Fafo-rapport 2019:37
Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-notat 2019:22
Rolf K. Andersen, Mathilde Bjørnset og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2019:09
Mathilde Bjørnset
Fafo-notat 2019:08
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2018:41
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Mathilde Bjørnset, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2018:42
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:36
Silje Sønsterudbråten og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2018:23
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Silje Andresen, Mathilde Bjørnset, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2017:33