Skip to main content

Nyhet

Faktaflak om utvikling i fag- og svennebrev i Fagforbundet-området

Fagforbundet organiserer arbeidstakere innenfor et bredt område, men hvor yrkesfagene gjerne har en sentral posisjon. Det er også et vesentlig innslag av ufaglærte innenfor flere av forbundets organisasjonsområder. I dette faktaarket ser vi på avlagte fagprøver i de fagene som Fagforbundet tradisjonelt organiserer innenfor.
  • Publisert: 06. desember 2022