Skip to main content

Nyhet

Nytt notat om endringsteorier for to volds- og overgrepsforebyggende verktøy

I denne første publikasjonen i et evalueringsprosjekt avdekker vi endringsteoriene til to digitale læringsverktøy for å forebygge vold og overgrep mot barn og unge: «Jeg Vet» og «Snakke sammen». Vi beskriver målsetninger, målgruppene og antakelsene som ligger til grunn for utformingen og implementeringen av verktøyene, samt antakelsene knyttet til verktøyenes virkning og måloppnåelse. Evalueringen gjennomføres på oppdrag av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Forfattere er Nerina Weiss og Anne Hege Strand.

  • Publisert: 30. november 2020