Skip to main content

Nyhet

Ny rapport: Populært med friere arbeidstid i staten

Siden 2018 har statsansattes mulighet til å bruke fleksitid blitt utvidet ved at de kan  starte på jobb tidligere og jobbe lenger på kvelden. En evaluering av prøveordningen finner at de fleste er tilfredse. For kort hviletid mellom to arbeidsperioder og utvisking av skillet mot overtid forblir problematisk – men synes i liten grad å ha økt som følge av endringen.

Rapporten er skrevet av Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

  • Publisert: 20. august 2020