Skip to main content

Nyhet

Rapport om ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren

I rapporten ser vi nærmere på ny oppgavedeling blant yrkesgruppene helsefagarbeidere, portører og helsesekretærer. Studien viser at arbeidet for bedre oppgavedeling er i ferd med å bli utbredt i helse- og omsorgssektoren, både i kommuner og på sykehus. Særlig gjelder dette oppgaver som overføres fra sykepleiere og andre yrkesgrupper med treårig høgskoleutdanning til yrkesgrupper med fagutdanning, men også til ansatte uten formell helsefaglig utdanning. Se også Deltas lanseringsseminar.
  • Publisert: 15. februar 2023