Prosjekter

Fafo skal gjennomføre et nytt prosjekt på oppdrag fra World Food Program. Målet er å få en bedre forståelse av fordeler og potensielle muligheter som ligger i skolematprogrammer i humanitære krisesituasjoner. Prosjektleder er Anne Hatløy.

Hvordan fungerer det norske partssamarbeidet om fag- og yrkesopplæringen? Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om samarbeidet på nasjonalt nivå og hvilke utfordringer som er knyttet til det. Oppdragsgiver er LO, og arbeidet skal gjennomføres av Anna Hagen Tønder og Torgeir Nyen.

Fafos Jon M. Hippe skal vurdere hvordan en utredning av ulike muligheter for å styrke Pensjonistforbundets samfunnsoppdrag kan gjennomføres. I dette forprosjektet skal  det blant annet vurderes hvilke analyser og grunnlagsdata som er nødvendige. Oppdragsgiver er Pensjonistforbundet og LO, og forprosjektet avsluttes i sommer.

Hvilke muligheter og barrierer finnes for mangfold i rekruttering og avansement innenfor REMA 1000? Det skal Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen undersøke. I varehandelen stilles det ikke store krav til formell utdanning ved ansettelse, og det er mulig å avansere uten høyere utdanning.  REMA 1000 har mål om inkludering og mangfold. Fafo-forskerne skal se på hvordan dette fungerer i praksis.

Lise Lien skal på oppdrag fra Oslo kommune evaluere traineeordningen for mennesker med funksjonsnedsettelser. Bidrar den til målet om å øke andelen ansatte med funksjonsnedsettelser, og hva er suksesskriteriene for god måloppnåelse i trainee-programmet? Prosjektet skal være ferdig i desember 2016.

Hvordan kan delingsøkonomien forventes å påvirke arbeidstakerrettigheter og arbeidsmarkedene i de nordiske landene? Fafo skal undersøke dette på oppdrag fra Nordisk ministerråd. Kristin Jesnes er forsker på prosjektet, mens Jon Erik Dølvik er prosjektleder.

<<  18 19 20 21 22 [2324 25 26  >>