Skip to main content

Foreldrerestriksjoner og streng sosial kontroll i ungdomstiden: Konsekvenser i overgangen til voksenlivet


Dette prosjektet tar utgangspunkt i CILS-surveyen blant ungdom i Oslo og Akershus fra 2016, der et betydelig antall innenfor enkelte innvandrergrupper rapporterte om strenge foreldrerestriksjoner i sine sosial liv. Nå skal vi følge opp de samme ungdommene på terskelen til voksenlivet, for å se hvordan det går med dem med tanke på utdanning, arbeid og familie.

Retten til å leve et fritt og selvstendig liv er et av regjeringens fire hovedsatsningsområder i integreringspolitikken. Det er i dag bred enighet om at restriktive og kjønnsdiskriminerende praksiser i barneoppdragelse og familieliv i enkelte etniske og religiøse minoritetsmiljøer – omtalt som negativ sosial kontroll – er et problem i seg selv fordi det bryter med unges rett til selvbestemmelse.

Det er imidlertid usikkert hvilke konsekvenser streng sosial kontroll i ungdomstiden har for ungdommenes øvrige integreringsutfall senere i livet, med tanke på utdanning, arbeid og familiesituasjon.

Hensikten med dette prosjektet er å undersøke i hvilken grad streng sosial kontroll i ungdomstiden også får negative utfall for unges muligheter for sosio-økonomisk integrasjon senere i livet.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juni 2021
  • Avsluttes:
    april 2022

Oppdragsgiver

  • IMDi