Aktive prosjekter

Bistand til evaluering av levekårsprosjekt i Oslo kommune

Prosjektet er en evaluering av tre konsepter som er iverksatt i forbindelse med Oslo kommunens levekårsprosjekt 2018-2019.

Formålet med de tre konseptene er å forebygge og redusere fattigdom og sosial ekskludering blant barn, unge og barnefamilier. De tre konseptene som skal evalueres er: barnerike familier, mottaksarbeidet i NAV og radikal innovasjon. Prosjektet skal gi kunnskap om hvordan de tre konseptene er implementert i bydelene, i hvilken grad de er i tråd med de verdiene som ligger til grunn i levekårsprosjektet, hvilke metoder som er tatt i bruk og hvordan Oslo kommune skal kunne kan måle gevinstene av prosjektene.

Prosjektledelse

Terje Olsen

Prosjektdeltaker(e)

Tone Fløtten
Terje Olsen

Oppdragsgiver(e)

Oslo kommune

Forskningstema

Levekår og fattigdom

Prosjektperiode

mai 2019
desember 2021