Aktive prosjekter

Fagarbeiderundersøkelsen

Innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag.

Fafo og NIFU, med teknisk bistand fra Respons Analyse, skal gjennomføre en fagarbeiderundersøkelse innenfor utdanningsprogrammene bygg- og anleggsteknikk og helse- og oppvekstfag. Målet med fagarbeiderundersøkelsen er å frambringe kunnskap om hva slags, hvorvidt, og på hvilke måter kompetanse oppnådd gjennom det norske fagopplæringssystemet brukes i arbeidslivet, slik fagarbeideren selv vurderer det.


Fafo-utgivelser

Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder
Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen

Prosjektleder

Anna Hagen Tønder

Prosjektdeltaker(e)

Mathilde Bjørnset
Torgeir Nyen

Eksterne forskere

Asgeir Skålholt, NIFU

Kaja Reegård, NIFU

Oppdragsgiver(e)

Utdanningsdirektoratet

Forskningstema

Fag- og yrkesopplæring

Prosjektperiode

januar 2018
desember 2020