Aktive prosjekter

Kjønnsperspektiv i arbeidsmiljø og HMS-arbeidet

UNIO har tatt initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke om det er forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter. Vi ønsker vi å få mer kunnskap om kjønnsforskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og det systematiske HMS-arbeidet i kommunal sektor. Vi vil undersøke to kvinnedominerte og en mannsdominert sektor i to kommuner.

Prosjektledelse

Ragnhild Steen Jensen

Oppdragsgiver(e)

UNIO

Prosjektperiode

mars 2021
november 2021