Aktive prosjekter

Kunnskapsoppsummering for «Kvalitet i kommunenes helse- og omsorgstjenester gjennom nye arbeids- og organisasjonsformer»

Det lages en kunnskapsoppsummering om oppgavefordeling og organisering, kompetanse og heltidskultur i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kunnskapsoppsummeringen vil bli lagt til grunn i utformingen av pilotkommuners forsøk med å organisere helse- og omsorgstjenestene som bidrar til heltid og best mulig bruk av medarbeidernes kompetanse, og som samtidig møter brukernes behov for kontinuitet, trygghet og tilpasning.

Prosjektledelse

Cecile Aagestad, Agenda Kaupang

Prosjektdeltaker(e)

Leif E. Moland

Oppdragsgiver(e)

KS

Delta

Fagforbundet

Norsk Sykepleierforbund

Prosjektperiode

desember 2020
mars 2021