Aktive prosjekter

Medlemsstrømmer i LO

I prosjektet kartlegger vi arbeidstakerorganisering med utgangspunkt i hvor vanlig det er å opprettholde eller avslutte et medlemskap. Ved å se på hvor lenge et medlemskap varer og i hva som kjennetegner de som forblir medlemmer over tid vs. de som forlater organisasjonen, får vi bedre innsikt i de mekanismene som forklarer utviklingen i organisasjonsgraden blant norske arbeidstakere. Vårt datamateriale som omfatter medlemmer i LO-forbundene over en periode på 15 år gjør at vi kan se på overgangsrater på ulike tidspunkt og etter alder.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2020
juni 2022