Aktive prosjekter

Midtveisevaluering av Områdesatsingene i Oslo

Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

Sammen med PwC skal Fafo gjennomføre en midtveisevaluering av tre delprogrammer i Områdesatsingene i Oslo. Midtveisevalueringen skal gi en vurdering av resultater og virkninger så langt og anbefale hva som skal til for å nå målene innen 2027. Evalueringen skal både omfatte begge de to sporene i Områdesatsingen; forbedringer av det fysiske og sosiale tilbudet (områdeutvikling) og forbedringer av tjenestene rettet mot innbyggerne i området (tjenesteutvikling)

Prosjektledelse

Kristin Dalen

Prosjektdeltaker(e)

Kristin Dalen
Roy A. Nielsen

Oppdragsgiver(e)

Kommunal og moderniseringsdepartementet

Prosjektperiode

oktober 2020
mai 2021