Styrket organisering innen finanssektoren - følgeforskning for HK

Prosjektet skal følge HKs prosjektet rettet mot økt organisering innen finansbransjen og kartlegge hvordan sastningen har fungert. Dette gjøres gjennom intervjuer på lokalt og sentralt nivå i forbundet, gjennom en spørreundersøkelse og ved å gå igjennom dokumenter og statistikk.

Prosjektledelse

Kristine Nergaard

Prosjektdeltaker(e)

Kristine Nergaard

Oppdragsgiver(e)

Handel og Kontor i Norge

Prosjektperiode

oktober 2021
juni 2023