Skip to main content

Kartlegging av Oslohjelpa i bydel Alna, Bjerke og Søndre Nordstrand

To english version

To english version
I dette prosjektet skal Fafo, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse, kartlegge hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler i Oslo.

Oslohjelpa er et gratis lavterskeltilbud for barn, unge og familier innført i alle bydeler i Oslo fra 2019. Ambisjonen er å bidra til rask og riktig hjelp ved behov.

Dette er en undersøkelse av hvordan Oslohjelpa er organisert og fungerer i tre bydeler, Alna, Bjerk og Søndre Nordstrand, og Utdanningsetaten.

Undersøkelsen inkluderer å se på Oslohjelpa i lys av andre tilbud og tjenester til barn, unge og familier i bydelene. Den overordna problemstillingen er: Hvordan og i hvilken grad bidrar Oslohjelpa til å sikre at barn, unge og deres familier får riktig bistand så tidlig som mulig?

Det metodiske opplegget er sammensatt, med både dokumentstudier, casestudier i hver av bydelene og en spørreundersøkelse til tilgrensede tjenester / aktører.

Samlet vil forskningsopplegget gi grunnlag for en analyse av Oslohjelpa som del av en forebyggende innsats og tilbud for tidlig og riktig hjelp til barn, unge og deres familier, ressursbruk og utviklingsmuligheter.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2024
  • Avsluttes:
    september 2024

Oppdragsgiver

  • Bydel Bjerke

Bærekraftsmål