Skip to main content

Kollektive organisasjoner, oppslutning og bærekraft


Prosjektet vil fremskaffe kunnskap om strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidere slutter kollektive avtaler, og årsaker til at slike avtaler ikke blir oppnådd. Prosjektet målretter også politikk og strategier for å opprettholde kollektive organiseringer. Colossus studerer til slutt implementeringen av kollektive organiseringer og avtaler.

Prosjektet er finansiert av NFR og ledes av Institutt for samfunnsforskning.

Prosjektet består av tre arbeidspakker:

  • WP 1 studerer strukturelle årsaker til hvorfor arbeidsgivere og arbeidstakere slutter medlemskap (eller ikke) i arbeidsgiver/arbeidstaker-organisasjoner og når kollektive avtaler blir etablert. Vi utnytter surveydata og administrative registerdata. Denne arbeidspakker er eksplisitt komparativ, hvor land som Tyskland, USA og Norge vil inngå.
  • WP 2 studerer politikk og strategier for å opprettholde kollektive organisasjoner. I den første delen studerer vi kampanjer for fagforeningsmedlemskap, hvem som har blitt påvirket og når, og hvordan disse har blitt utformet, samtidig som vi vil vurdere hvor vellykket kampanjene har vært. I den andre delen studerer vi hvordan offentlig støtte, gjennom skattesystemet, til kollektive organisasjoner virker.
  • WP 3 studerer implementeringen av kollektive organisasjoner og avtaler. I den første delen vil vi se nærmere på bedrifter involvert i konflikt med arbeidsgiveren i forbindelse med implementeringen av en kollektiv avtale, hvor denne konflikten blir meklet gjennom Riksmeklingsmannen. Vi ønsker å følge ansatte og bedrifter før og etter konflikten, og studerer en serie utfall, herunder produktivitet, gjennomtrekk, lønn og sykefravær. I den andre delen studerer vi ansatterepresentater for å se nærmere på kostnader og gevinster ved slike roller.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2020
  • Avsluttes:
    september 2024

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd