Skip to main content

Kvalitativ studie om holdninger til vaksine og vaksinasjon

To english version

To english version
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger.
Det skal i dette prosjektet innhentes kunnskap om holdninger til vaksinasjon i tre grupper: Personer som er 65 år eller eldre, gravide og helsepersonell som selv er involvert i vaksinering. Dette for å kunne forstå mer av denne delen av den voksne befolkningens holdninger til vaksinasjon og hva som påvirker kunnskap og holdninger. Det er gjort lite forskning på voksnes holdninger til vaksinasjon i Norge. Eldre er en gruppe som er mer utsatt for alvorlige komplikasjoner for eksempel ved influensa. De har derfor stor nytte av vaksinasjon. Gravide er også en risikogruppe som blant annet anbefales vaksinasjon mot influensa og kikhoste. Anbefalingen om kikhostevaksine for gravide er nytt - det ble innført fra 1.mai 2024. Internasjonalt er det gjort flere studier av helsepersonells holdninger til vaksinasjoner. Kunnskap, tillit, erfaring og oppfatning av risiko, har vist seg å påvirke deres holdninger mest. det er også funnet variasjoner, som høyere aksept for barnevaksinasjon enn influensa-vaksinering av voksne. I Norge er ikke helsepersonells holdninger utforsket i særlig grad. Men vi vet for eksempel at holdninger til vaksinasjon påvirkes av utdanning: Helsepersonell med høyere utdanning har høyere tillit til influensavaksine sammenlignet med helsepersonell med lavere utdanning. I dette prosjektet søkes det tilgang til folks holdninger gjennom kvalitative intervjuer og fokusgrupper.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2024
  • Avsluttes:
    desember 2024

Oppdragsgiver

  • Folkehelseinstituttet (FHI)

Bærekraftsmål