Ansatte
Markus Roos Breines
Forsker

Arbeidsområder: Mobilitet, immobilitet, digital utdanning, automatikk i utdanning, fjernundervisning, sosiale klasser, sosial mobilitet.

Forskningstema:

Global helse | Migrasjon | Ny teknologi | Sahel og Afrika sør for Sahara | Vold og konflikter


Markus Roos Breines er forsker ved Fafo med migrasjon, integrasjon og kompetanse som hovedområder.

Han har jobbet med en rekke samfunnsvitenskapelige temaer i Storbritannia og flere land i Afrika. Han har blant annet forsket på migrasjon og klasserelasjoner i Etiopia, fjernundervisning i Sør-Afrika, bruk av chatbots i undervisning i Skottland, samt bruk av ny medisinsk teknologi for å redusere barnedødlighet i Etiopia. Breines vil bruke sin brede erfaring med ulike samfunnsvitenskapelige metoder til å forske på ulike temaer, spesielt relatert til utdanning og migrasjon i Norge og Norden.

Han har publisert en rekke artikler i internasjonal tidsskrifter samt en bok utgitt i 2021. Breines har ledet to forskningsprosjekter i Storbritannia og er assisterende redaktør for tidsskriftet Transactions of the Institute of British Geographers.

47665932