LOs juridiske avdelings historie

Prosjektet skal gi en beskrivelse av LOs juridiske avdelings historie gjennom 100 år, 1922–2022.

Boken skal blant annet vise utviklingen av kontorets virke, juristenes samarbeid med myndighetene og deltakelse i internasjonalt samarbeid, arbeid med arbeidsmiljølovgivningen, og utviklingen av tariffrett og arbeidsrett.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    april 2018
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • LO ved LOs juridiske avdeling

Bærekraftsmål