Skip to main content

Medlemsstrømmer i LO


   

Ved å se på hvor lenge et medlemskap varer og i hva som kjennetegner de som forblir medlemmer over tid vs. de som forlater organisasjonen, får vi bedre innsikt i de mekanismene som forklarer utviklingen i organisasjonsgraden blant norske arbeidstakere.

Vårt datamateriale – som omfatter medlemmer i LO-forbundene over en periode på 15 år – gjør at vi kan se på overgangsrater på ulike tidspunkt og etter alder.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    juni 2022

Oppdragsgiver

  • LO

Bærekraftsmål