Skip to main content

Mesterbrevets rolle i norsk arbeidsliv og i utviklingen av kompetanse i samfunnet


Fafo gjennomfører et forskningsprosjekt om mesterbrevets rolle i arbeidslivet og i utviklingen av kompetanse i samfunnet. Prosjektet skal gi informasjon om det norske mesterbrevets rolle sammenlignet med andre europeiske land. Det skal også gi kunnskap om hva mesterbrevet betyr for den enkelte og i hvilken grad mesterbrevet har gitt grunnlag for nye bedriftsetableringer og for inntak av lærlinger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2023
  • Avsluttes:
    desember 2023

Oppdragsgiver

  • Mesterbrevnemnda

Bærekraftsmål