Skip to main content

Undersøkelse blant norske frisør- og velværebedrifter


Prosjektet består av tre elementer: En spørreundersøkelse blant Norske frisør- og velværebedrifters medlemsbedrifter. En spørreundersøkelse blant frisører som er medlemmer i Fagforbundet og ansatte i de største medlemsbedriftene til NFVB, og en kartlegging av frisør- og velværebransjen basert på SSBs sysselsettingsstatistikk.

Fafo har tidligere gjennomført tre studier for Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og forgjengerne (Norges Frisørmesterforbund og Norges Dame- og Herrefrisørmestres Forbund). Undersøkelsene ble gjort med ti års mellomrom, hvor den første ble gjennomført i 1993, den andre i 2003 og den siste i 2013. Undersøkelsen har omfattet både medlemsbedrifter og ansatte i frisør- og velværesalonger.

Kartlegging av frisør- og velværebransjen basert på SSBs sysselsettingsstatistikk vil beskrive ansatte i hele bransjen også de som ikke jobber i bedrifter tilknyttet NFVB eller er medlemmer i Fagforbundet. De to spørreundersøkelsen vil så langt det lar seg gjøre sammenlignes med de tidligere undersøkelsene slik at det kan ses på utviklingen over tid.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2022
  • Avsluttes:
    februar 2024

Oppdragsgiver

  • Norske frisør- og velværebedrifter