Skip to main content

Arbeidsmigranter og det norske boligmarkedet

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Leieprisene har steget kraftig, spesielt de siste to årene. Rundt halvparten av arbeidsinnvandrerne fra Polen, Litauen, Latvia og Romania leier bolig. 

De som er på korttidsopphold, for eksempel pendlere, er som regel avhengig av innkvartering i regi av arbeidsgivere. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver, kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. Det er også avdekket mangler og dårlige boforhold i overfylte leiligheter og uegnede brakkerigger. I dette prosjektet setter vi søkelyset på arbeidsinnvandreres boforhold, med vekt på dem som ikke eier egen bolig. Prosjektet vil resultere i et arbeidsnotat hvor vi samler kunnskap om arbeidsinnvandreres boforhold og hva som kan gjøre dem spesielt utsatte på boligmarkedet. Det vil også bli arrangert et seminar i samarbeid mellom BOVEL - Senter for bolig- og velferdsforskning og Fafo Østforum

Forskere

Prosjektperiode

 • Oppstart:
  desember 2023
 • Avsluttes:
  april 2024

Oppdragsgiver

 • Senter for bolig- og velferdsforskning

Partnere

Bærekraftsmål

Arrangementer

 • Torsdag 8. februar 2024, kl. 14.00–15.30

  Hva med arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked?

  Seminar i regi av Fafo Østforum og BOVEL – Senter for bolig- og velferdsforskning