Skip to main content

Arbeidsmarkedsmobilitet


   

Undersøke typer av og nivå på mobilitetsrater i arbeidsmarkedene i fire nordiske land og søke forklare mobilitetsmønster med særlig vekt på arbeidsmarkedenes institusjonelle ordninger.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2008
  • Avsluttes:
    juni 2011

Oppdragsgiver

  • Norges forskningsråd