Skip to main content

AFP-bruk i kommunesektoren


   

Fafo har fått i oppdrag å undersøke og analysere bruken av den avtalefestede pensjonsordningen innen det kommunale tariffområdet med utgangspunkt i tilgjengelige registerdata fra Kommunal Landspensjonskasse KLP, Statens Pensjonskasse SPK (for lærerne ) og enkelte private kasser (Vital, Gjensidige og Storebrand). Målet er å gi en oversikt over bruken av AFP og ytelsesnivå over tid (fra 2002-2004), mellom grupper (kjønn, alder, yrke, pensjonsgrunnlag og stillingsprosent) og mellom KLP/SPK og de private livselskapene (Vital, Gjensidige og Storebrand).

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    juli 2005
  • Avsluttes:
    januar 2006

Oppdragsgiver

  • Kommunenes Sentralforbund