Skip to main content

Allmenngjøring av tariffavtaler: Evaluering av virkninger for lønnsdannelse og sysselsetting


Prosjektet skal evaluere virkningene av allmenngjøring for lønnsdannelsen og sysselsettingsutviklingen. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse og Statistisk sentralbyrå.

Forskere

Tidligere ansatt

Bård Jordfald

Fafo
  • Prosjektleder:
  • Bård Jordfald
  • Roger Bjørnstad, Samfunnsøkonomisk Analyse

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2014
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Arbeids-og Sosialdepartementet

Partnere

Bærekraftsmål