Skip to main content

Arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og på store byggeplasser


Prosjektet skal utrede forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleum og på store byggeplasser i dagens arbeidsliv.

Et sentralt spørsmål er om utviklingen i arbeidslivet svekker arbeidstakermedvirkning. Prosjektet gjennomføres som et integrert samarbeidsprosjekt mellom IRIS og Fafo, og der IRIS har prosjektledelsen.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    januar 2017
  • Avsluttes:
    mars 2018

Oppdragsgiver

  • IRIS (Petroleumstilsynet)