Skip to main content

Barnehageansattes behov for kompetanse om barns språkutvikling


Målet med prosjektet er å utforske og kartlegge hvilke behov barnehageansatte har for kompetansestøtte- og utvikling når det gjelder arbeid med språk og språkmiljø i barnehagene.

Hvilke tema innenfor språk bør prioriteres, og hvordan kan sentrale myn digheter støtte opp om barnehagens eget arbeid med kompetanseheving? Dette skal kartlegges med utgangspunkt i de ansattes syn på saken og de erfaringer, synspunkter, ønsker og behov disse gir uttrykk for. Et viktig spørsmål er hvordan kompetansehevin g best kan skje på dette området, hva de ansatte mener om egne og kollegers faglige behov når tema er språk og hvordan arbeid med kompetanseheving på dette feltet best kan iverksettes.

Forskere

Tidligere ansatt

Jon Rogstad

Fafo

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    oktober 2013
  • Avsluttes:
    januar 2014

Oppdragsgiver

  • Utdanningsdirektoratet