Skip to main content

Betydningen av arbeidsgivers/kommunenes satsing på rekruttering av fagarbeidere


I prosjektet rettes oppmerksomheten mot kommunenes satsing på inntak av lærlinger og rekruttering av barne- og ungdomsarbeidere til barnehager, skolefritidsordninger, skoler og ungdomsklubber. Hovedformålet med undersøkelsen vil være å få ny kunnskap om hvilken betydning fagarbeidernes kompetanse har for kvaliteten i tjenestene, sett fra arbeidsgivers side. En undersøkelse om fagopplæring i kommunesektoren som ble gjennomført i 2011, viste at over halvparten av oppvekstsjefene mente det ville gi økt kvalitet i tjenestene om flere ansatte fikk fagbrev . Samtidig viste undersøkelsen at det var store forskjeller mellom kommunene når det gjaldt kvalifisering og rekruttering av fagarbeidere. I tillegg til å gi ny kunnskap om sammenhengen mellom rekruttering av fagarbeidere og kvaliteten i tjenestene, vil en ny spørreundersøkelse rettet mot arbeidsgiverne i 2015 vise i hvilken grad og i hvilken retning arbeidsgivernes rekrutteringspraksis og vurdering av barne- og ungdomsarbeiderfaget har endret seg i løpet av de siste fire årene.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    februar 2015
  • Avsluttes:
    desember 2015

Oppdragsgiver

  • Fagforbundet