Skip to main content

#de15beste


SSP er i oppstarten av en kampanje kalt #de15beste, og for å styrke innretningen og kunnskapsgrunnlaget for denne kampanjen, skal Fafo gjennomføre en kvalitativ intervjuundersøkelse som kan innhente erfaringer fra seniorene selv.

Ved å få økt forståelse for, og kjennskap til, ulike personers situasjon, deres valg og deres strategier kan vi dokumentere erfaringene og systematisere dette til en form for «gode grep for senkarrieren». Spørsmål om hvordan de tenker at «de neste 15 årene av deres yrkeskarriere kan bli de 15 beste», hva gjør de, hvorfor og hvordan, er sentrale spørsmål å finne svar på.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    desember 2017
  • Avsluttes:
    november 2018

Oppdragsgiver

  • Senter for seniorpolitikk