Skip to main content

Deltid i sykehus, forprosjekt


Forprosjekt.

Hensikten med forprosjektet er å berede grunnen for et større prosjekt som vurderes gjennomført i 2019. I forprosjektet intervjuer Fafo i tre helseforetak. Dette for å få et grep om deres arbeid med heltid-deltidsproblematikken.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    november 2018
  • Avsluttes:
    januar 2019

Oppdragsgiver

  • Spekter